Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Kontakt

Carnelian Partners

ul. Racławicka 146,
02-117 Warszawa

tel. 022 572 56 60
email: carnelian@carnelian.com.pl

Sąd Rejonowy: dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 140615948
NIP: 7010029598
Kapitał zakładowy: 50 061,00 zł

Mapa dojazdowa

 

projekt i wykonanie: Visual Media