Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Kontakt

Carnelian Partners

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

tel. 022 479 57 93
email: carnelian@carnelian.pl

Sąd Rejonowy: dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 140615948
NIP: 7010029598
Kapitał zakładowy: 50 061,00 zł

Mapa dojazdowa

grzybowska.png
  

projekt i wykonanie: Visual Media