Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Aranżacje i restrukturyzacje finansowania

Carnelian Partners specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych, oferując im wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych zarówno na działalność bieżącą, jak i projekty rozwojowe.  

Mając na względzie łączny koszt pozyskiwanego kapitału oraz optymalizację ryzyk dokonujemy strukturyzacji finansowania poprzedzając ten proces przygotowaniem planów strategicznych i operacyjnych oraz analiz wykonalności, a następnie modeli finansowych optymalizujących koszt kapitału.

Dobierając strukturę finansowania uwzględniamy:

  • Finansowanie z rynku kapitałowego publicznego oraz prywatnego
  • Finansowanie w postaci udziałowej lub długu
  • Finansowanie projektowe typu project finance.
a następnie prowadzimy pełną obsługę procesu pozyskania finansowania, obejmującą w szczególności przygotowanie memorandów/prospektów emisyjnych oraz negocjacji z instytucjami finansowymi, aż do podpisania stosownych umów i uruchomienia finansowania.

Proces pozyskania finansowania wymaga często odbudowy płynności finansowej z uwzględnieniem zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym i sporządzenia dokumentacji dla potrzeb refinansowania. Posiadamy szerokie doświadczenia w prowadzeniu dużych konwersji długu na kapitał z określeniem opcji wyjścia dla wierzycieli oraz transakcji na wierzytelnościach.projekt i wykonanie: Visual Media