Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia stanowią nieodłączny element strategii rozwojowych firm w warunkach postępujących trendów konsolidacyjnych na rynku.

Nasze doświadczenia oraz unikalne podejście nakierowane na identyfikację najbardziej efektywnych ścieżek przeprowadzenia transakcji pozwala nam na skuteczną realizację procesu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk z nią związanych.

Nasze wsparcie doradcze w procesach przejęć i dezinwestycji obejmuje w szczególności:

  • identyfikację optymalnych celów akwizycji/potencjalnych inwestorów
  • wyceny
  • due diligence
  • budowę optymalnej, pod względem biznesowym, finansowym, podatkowym i prawnym, struktury transakcji
  • opracowanie kompletu dokumentów transakcyjnych 
  • negocjacje oraz pełną obsługę zamknięcia transakcji. 
W trakcie wieloletniej praktyki nas Partnerzy reprezentowali interesy zarówno podmiotów dokonujących akwizycji, jak i podmiotów zainteresowanych wyjściem kapitałowym z inwestycji.

projekt i wykonanie: Visual Media