Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia stanowią nieodłączny element strategii rozwojowych firm  w warunkach postępujących trendów konsolidacyjnych na rynku.

Przeprowadzenie z powodzeniem transakcji fuzji i przejęć warunkowane jest trafną identyfikacją celów transakcyjnych oraz oczekiwań inwestorów - stron transakcji, właściwym określeniem warunków finansowych transakcji oraz skuteczną strategią negocjacyjną, prowadzącą do uzyskania pożądanych parametrów przeprowadzanego procesu.

Partnerzy Carnelian Partners z sukcesem zrealizowali na rynkach europejskich kilkadziesiąt transakcji o wartości przekraczającej łącznie 1 mld EURO, w tym szereg najbardziej złożonych projektów obejmujących transakcje zakupu/sprzedaży akcji i udziałów, przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części jak również fuzji poprzez inkorporację i utworzenie nowego pomiotu.

Nasze doświadczenia oraz unikalne podejście nakierowane na identyfikację najbardziej efektywnych ścieżek przeprowadzenia procesu pozwala nam na skuteczną realizację transakcji przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk z nią związanych.
W trakcie wieloletniej praktyki nasi Partnerzy reprezentowali interesy zarówno podmiotów dokonujących akwizycji, jak i podmiotów zainteresowanym wyjściem kapitałowym z inwestycji.

Nasze wsparcie doradcze w procesach przejęć i dezinwestycji obejmuje w szczególności:

  • identyfikację optymalnych celów akwizycji/ potencjalnych inwestorów
  • wyceny
  • budowę optymalnej, pod względem biznesowym, finansowym, podatkowym i prawnym, struktury transakcji
  • opracowanie kompletu dokumentów transakcyjnych oraz pełną obsługę transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu negocjacji.

Naszym Klientom oferujemy również pełne wsparcie w organizacji bądź realizacji procesu due diligence.

Nasza oferta w zakresie realizacji fuzji spółek obejmuje zarówno opracowanie optymalnej konstrukcji finansowej i zarządczej procesu połączenia, mającej na celu maksymalizację oczekiwanych efektów synergii, jak i jej wdrożenie poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji niezbędnej do postępowania przed sądem oraz prowadzenia negocjacji w zakresie warunków i parametrów połączenia.

Uzupełnienie naszej oferty stanowi również realizacja procesów prywatyzacyjnych, przekształceń własnościowych jednostek sektora finansów publicznych, wykupów menedżerskich (MBO) oraz wykupów wspomaganych zabezpieczeniami na nabywanym majątku (LBO).
 

projekt i wykonanie: Visual Media