Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Przekształcenia strukturalne i kapitałowe

Przekształcenia strukturalne i kapitałowe wiążą się zwykle z osiągnięciem znaczącej skali działania i potrzebą dostosowania formy organizacyjnej i prawnej do etapu i planów rozwoju przedsiębiorstwa. 

Nasza oferta w zakresie przekształceń strukturalnych i kapitałowych obejmuje pełne wsparcie doradcze w opracowaniu optymalnej z punktu widzenia interesów Klienta koncepcji realizacji procesu przebudowy przedsiębiorstwa. Opracowanie koncepcji poprzedzone jest kompleksową analizą uwarunkowań wewnętrznych organizacji, jej otoczenia oraz oczekiwanych celów strategicznych i ukierunkowane jest na wzrost efektywności funkcjonowania poszczególnych strategicznych jednostek biznesu, a w konsekwencji również budowę wartości całej organizacji.

Oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań, poprzez realizację procesów wydzielenia/podziału jednostek biznesowych przedsiębiorstw wchodzących w skład organizacji oraz przekształceń formy prawnej. Realizujemy kompleksowe procesy przekształceń w formę spółki kapitałowej, bądź odwrotnie - w spółki osobowe.

W ramach naszej organizacji udało nam się zgromadzić unikalne kompetencje i doświadczenia w zakresie realizacji najbardziej wymagających przekształceń strukturalnych, m.in. w branży energetycznej, budowlanej, nieruchomości i środków transportu. 
projekt i wykonanie: Visual Media