Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Przekształcenia strukturalne i kapitałowe

W ramach naszej organizacji udało nam się zgromadzić unikalne kompetencje i doświadczenia w zakresie realizacji przekształceń strukturalnych, związanych w szczególności z optymalizacją korporacji i grup kapitałowych oraz przekształceń kapitałowych, związanych zwykle z osiągnięciem znaczącej skali działalności  i potrzebą dostosowania formy prawnej przedsiębiorstwa do etapu i planów dalszego rozwoju.

Każda organizacja gospodarcza w miarę rozwoju osiąga progi, które wymagają rozdzielenia funkcji właścicielskich i zarządczych, zmiany relacji między właścicielami i/lub inwestorami, a także przebudowy struktury w celu jej optymalizacji, zwykle zmierzającej w kierunku struktury dywizjonalnej (wydzielenie strategicznych jednostek biznesu -SBU) bądź struktury holdingowej, uwzględniającej wydzielenie podmiotowe poszczególnych linii biznesowych. Zazwyczaj takie procesy  wymagają przekształceń kapitałowych  oraz/lub stosownej alokacji zasobów.

Nasza oferta w zakresie przekształceń strukturalnych i kapitałowych obejmuje pełne wsparcie doradcze w opracowaniu optymalnej z punktu widzenia interesów Klienta koncepcji realizacji procesu przebudowy przedsiębiorstwa.  Zwykle procesy te oparte są na określeniu SBU oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Opracowanie koncepcji poprzedzone jest kompleksową analizą uwarunkowań wewnętrznych organizacji, jej otoczenia oraz oczekiwanych celów strategicznych i ukierunkowane jest na wzrost efektywności funkcjonowania poszczególnych strategicznych jednostek biznesu, i w konsekwencji budowę wartości całej organizacji.
Pozwala to w sposób optymalny zaprojektować procesy przekształceń, obejmujące w szczególności podziały firm, wydzielenia i realokację aktywów oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. 

Niejednokrotnie  jednym z elementów procesu optymalizacji przedsiębiorstwa bądź też niezależnym, uwarunkowanym głównie skalą działania, zamiarem Klienta jest zmiana formy prawnej. Nasza oferta obejmuje kompleksową realizację procesu przekształcenia w formę spółki kapitałowej, bądź odwrotnie – w spółki osobowe.

Poza budową koncepcji oraz optymalnym planowaniem procesu oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań, w drodze realizacji procesów wydzielenia/podziału jednostek biznesowych przedsiębiorstw wchodzących w skład organizacji oraz przekształceń formy prawnej. Procesy te przeprowadzane są z pełnym uwzględnieniem uwarunkowań finansowych, prawnych i podatkowych, celem minimalizacji ryzyk oraz kosztów.

projekt i wykonanie: Visual Media