Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne w zakresie budowy wartości przedsiębiorstw

Wartość dla akcjonariuszy jest obecnie podstawową miarą efektywności spółki. Oferujemy usługi doradztwa strategicznego w zakresie budowy wartości przedsiębiorstw zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji inwestycji, wykorzystania zasobów, przebudowy systemów zarządzania oraz doskonalenia struktur organizacyjnych, mających na celu trwałą poprawę efektywności operacyjnej.

Projektowanie optymalnych struktur i procesów poprzedzone jest identyfikacją kluczowych procesów i wąskich gardeł w przedsiębiorstwie oraz analizą wartości dodanej dla poszczególnych, kluczowych działań na mapie procesów. Jako narzędzie analizy i projektowania niezbędnych zmian w ramach optymalizacji operacyjnej oraz późniejszej kontroli wdrożenia i funkcjonowania wprowadzonych zmian stosujemy modele procesowo-finansowe. 

Przy budowie efektywnego systemu zarządzania, opartego na zarządzaniu ryzykiem i wartością firmy, pozwalającego na elastyczność w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego oraz sytuacji kryzysowych w firmie, wykorzystujemy metodykę rachunku marżowego oraz elementów zrównoważonej karty wyników.

Oferujemy wsparcie w procesach reorientacji strategicznej, mającej ogromne znaczenie w niezwykle szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych, postępującej globalizacji i stale narastającej presji konkurencyjnej.


projekt i wykonanie: Visual Media