Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Agnieszka Robinson (Błaszczyk) – Partner


Agnieszka Błaszczyk – Partner – Członek ZarząduAbsolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, przekształceń  strukturalnych, aranżacji finansowania na rynkach kapitałowych.

Swoje doświadczenia zdobyła realizując projekty doradcze w EVIP Capital Sp. z o.o. oraz w trakcie pracy na rzecz funduszu venture capital Poland Growth Fund, gdzie była odpowiedzialna za identyfikację i ocenę potencjalnych projektów inwestycyjnych, monitoring portfela oraz projekty dezinwestycyjne.

Do jej spektakularnych sukcesów należą w szczególności sprzedaż spółki WSK 'PZL-Rzeszów' S.A. na rzecz Pratt & Whitney, czy też prace na rzecz Pernod Ricard oraz Electricite de France dotyczące zamierzeń inwestycyjnych na terenie Polski. Uczestniczyła również i nadzorowała realizację szeregu procesów due diligence.

Ostatnio realizowała serię przekształceń strukturalnych i fuzji w PTK Holding S.A. oraz wyceny i dezinwestycje w grupie Orkla.

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze budowlanym, medycznym oraz hutniczym.

Pasjonują ją podróże oraz sport.

projekt i wykonanie: Visual Media