Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Edyta Skoczyńska – Partner – Prezes Zarządu


Edyta Skoczyńska –  Partner – Prezes Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.

Doświadczenie zdobywała początkowo pracując na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Erste Investment Sp. z o. o., natomiast w latach 1999-2006 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego EVIP Capital Sp. z o.o. Od 2006 r. kieruje Carnelian Partners Sp. z o.o. jako Partner i Prezes Zarządu.

Zrealizowała szereg projektów w zakresie M&A, prywatyzacji i restrukturyzacji finansowej, jak również związanych z przebudową i optymalizacją grup kapitałowych w sektorach energetyki, budownictwa, hutnictwa, transportu i logistyki oraz szeroko rozumianych usług.

Obecnie koncentruje się na przekształceniach strukturalnych i kapitałowych oraz kompleksowym prowadzeniu akwizycji  krajowych  i zagranicznych.

Interesuje się literaturą współczesną, pasjonuje ją fotografia i taniec.

projekt i wykonanie: Visual Media