Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Edyta Skoczyńska – Partner – Prezes Zarządu


Edyta Skoczyńska –  Partner – Prezes ZarząduAbsolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, przekształceń strukturalnych oraz budowie wartości przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Z bankowością inwestycyjną i konsultingiem związana jest od 18 lat. Początkowo pracowała w Erste Investment Sp. z o.o., będącej ramieniem inwestycyjnym austriackiego banku Erste Bank. Następnie przez siedem lat pracowała w Grupie Firm Doradczych EVIP. Pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego EVIP Capital Sp. z o.o. była odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie M&A, optymalizacji strukturalnej grup kapitałowych oraz budowy ładu korporacyjnego.

Uczestniczyła w realizacji szeregu projektów fuzji i przejęć, procesów prywatyzacyjnych oraz przekształceń strukturalnych. Pracowała m.in. na zlecenie Federal Mogul Corporation w procesie przejęcia BIMET S.A., Pharmacia & Upjohn w przygotowaniu akwizycji w sektorze farmaceutycznym w Polsce, obsługiwała proces prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A., procesy przejęć spółek sektora TSL na zlecenie PEKAES S.A.

Uczestniczyła w aranżacji finansowania Elektrowni Pątnów II na zlecenie Elektrim S.A. Zrealizowała szereg projektów związanych z przebudową i optymalizacją grup kapitałowych w sektorach budownictwa, hutnictwa, transportu kolejowego, stoczniowym.

Współautorka koncepcji i negocjatorka umów z inwestorem finansowym w największym projekcie deweloperskim w Polsce "Młode Miasto Gdańsk".
Kierowała pracami nad restrukturyzacją finansową projektu Walcowni Rur Jedność, jednym z najbardziej złożonych finansowo projektów inwestycyjnych w Polsce. Obecnie koncentruje się na budowie wartości i przygotowaniu spółek do wprowadzenia do obrotu publicznego.

Interesuje się literaturą współczesną, pasjonuje ją taniec.

projekt i wykonanie: Visual Media