Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne

Energopol-TP Elbud S.A.
doradztwo w zakresie budowy wartości grupy
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Momo S.A.
doradztwo strategiczne w zakresie realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz funkcjonowania spółki w ASO
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Kopalnia granitu
opracowanie i wdrożenie programu budowy wartości przedsiębiorstwa spółki
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Producent elementów złącznych
opracowanie i wdrożenie programu budowy wartości przedsiębiorstwa spółki
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.
diagnoza spółki i analiza możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Huta Stalowa Wola S.A.
weryfikacja programu restrukturyzacji grupy kapitałowej
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
opracowanie projektu programu restrukturyzacji i strategii górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2010 roku
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Stocznia Gdynia S.A.
studium wykonalności budowy terminala kontenerowego
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Dyckerhoff
studium wykonalności projektu lokalizacyjnego i inwestycyjnego wytwórni suchych tynków i farb
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
NOMA 2 Sp. z o.o.
studium wykonalności budowy pola golfowego w województwie śląskim
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Stocznia Gdynia S.A.
doradztwo w zakresie przebudowy procesów i restrukturyzacji
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Huta im. T. Sendzimira
ocena oferty produktowej na potrzeby procesu restrukturyzacji
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
KGHM Polska Miedź S.A.
ocena ZUZP wraz z opracowaniem programu osłon dla pracowników służb finansowo-księgowych
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
LUMENA Sp. z o.o.
budowa systemu zarządzania
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz LW Bogdanka S.A.
optymalizacja poziomu zatrudnienia
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
opracowanie i implementacja nowej struktury grupy kapitałowej
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Branża: Energetyka
KOPEX S.A.
opracowanie nowej struktury organizacyjnej oraz założeń systemu budżetowania
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
ZNTK S.A. w Nowym Sączu
opracowanie planu restrukturyzacji organizacyjnej oraz oraz założeń systemu budżetowania
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Kablobeton S.A.
opracowanie założeń restrukturyzacji organizacyjnej
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Ministerstwo Skarbu Państwa
weryfikacja biznes planów spółek węglowych w ramach Programu Wspomagania Inicjatyw Gospodarczych Ministerstwa Skarbu Państwa
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Transmast S.A, Fortum Group (Finlandia)
badania polskiego rynku infrastruktury telekomunikacyjnej i opracowanie strategii wejścia z identyfikacją podmiotów do współpracy
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
NFI
budowa kompleksowego systemu ładu korporacyjnego dla programu NFI
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Branża: Finanse
Hyundai Motor Corporation/Bank of Tokyo Mitsubishi
Opracowanie strategii wejścia Hyundai na polski rynek motoryzacyjny
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
COCA-COLA
doradztwo przy obsłudze inwestycji The Coca Cola Company w Polsce
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
       
projekt i wykonanie: Visual Media