Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Finanse

PBK S.A.
wycena instytucji finansowych dla celów transakcyjnych
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Branża: Finanse
PZU NFI Management Sp. z o.o.
wycena spółek dla potrzeb dezinwestycji
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Branża: Finanse
PZU Życie S.A.
opracowanie koncepcji wyjścia z inwestycji kapitałowej
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Branża: Finanse
CASH FLOW S.A.
przygotowanie emisji papierów dłużnych
Branża: Finanse
Drukarnia Skarbowa S.A.
aranżacja finansowania w strukturze project finance
Branża: Finanse
EXPROM II – „Accessing Venture Capital, Bank Loans and Other Financial Instruments”
doradztwo w zakresie pozyskania finansowania rozwoju proeksportowego w ramach programu pomocy dla MŚP
Branża: Finanse
PKO BP S.A. i PEKAO S.A
programy restrukturyzacji portfeli złych kredytów – projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej
Branża: Finanse
NFI
budowa kompleksowego systemu ładu korporacyjnego dla programu NFI
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Branża: Finanse

projekt i wykonanie: Visual Media