Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Handel i Marketing

ASM Group S.A.
przejęcie dwóch spółek na rynku włoskim
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Partner ASM
due diligence potencjalnych celów przejęcia
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Inter Cars
przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę akcyjną
ASM Group S.A.
wprowadzenie akcji spółki do obrotu w ASO i przygotowanie do IPO
Call2Action S.A.
wprowadzenie akcji spółki do obrotu w ASO
Arcus S.A.
doradztwo w procesie pierwszej oferty publicznej
Wielton Sp. z o.o.
przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej
Kopalnia granitu
opracowanie i wdrożenie programu budowy wartości przedsiębiorstwa spółki
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Producent elementów złącznych
opracowanie i wdrożenie programu budowy wartości przedsiębiorstwa spółki
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Stocznia Gdynia S.A.
studium wykonalności budowy terminala kontenerowego
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
projekt i wykonanie: Visual Media