Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Przemysł Środków Transportu, Maszynowy i Metalowy

Auto Hit S.A.
due diligence dwóch spółek do przejęcia
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Sobiesław Zasada S.A.
due diligence dwóch spółek do przejęcia
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Producent elementów złącznych
wycena i due diligence Fabryki Elementów Złącznych S.A.
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Inwestor prywatny
przejęcie Fabryki Drutów Gliwice Sp. z o.o.
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
WSK PZL Rzeszów S.A.
przywatyzacja z udziałem inwestora strategicznego United Technologies Corp.
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Ministerstwo Skarbu Państwa
doradztwo prywatyzacyjne w sektorze zbrojeniowym
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Stocznia Gdynia S.A.
przejęcie przedsiębiorstwa Stoczni Gdańskiej w upadłości
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Stocznia Gdynia S.A.
nabycie akcji w ramach wykupu managerskiego
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Volkswagen AG
wycena wkładów niepieniężnych wnoszonych przez Volkswagen AG do spółki j.v. z Tarpan sp. z o.o.
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Auto Hit S.A.
strukturyzacja i obsługa przekształceń w grupie kapitałowej
Bumar Łabędy S.A.
opracowanie programu przekształceń strukturalnych wraz z wyceną spółki
Inwestor prywatny
aranżacja finansowania przejęcia FDG Sp. z o.o.
Stocznia Gdańska S.A.
przeprowadzenie restrukturyzacji majątkowej i finansowej z udziałem Kredyt Banku i amerykańskiego funduszu private equity
Stocznia Gdańska S.A.
aranżacja finansowania inwestycji
NOMA 2 Sp. z o.o.
studium wykonalności budowy pola golfowego w województwie śląskim
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
KOPEX S.A.
opracowanie nowej struktury organizacyjnej oraz założeń systemu budżetowania
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
ZNTK S.A. w Nowym Sączu
opracowanie planu restrukturyzacji organizacyjnej oraz oraz założeń systemu budżetowania
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
Hyundai Motor Corporation/Bank of Tokyo Mitsubishi
Opracowanie strategii wejścia Hyundai na polski rynek motoryzacyjny
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
projekt i wykonanie: Visual Media