Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Przekształcenia strukturalne i kapitałowe

Auto Hit S.A.
strukturyzacja i obsługa przekształceń w grupie kapitałowej
Joanna Klimas
przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę akcyjną i budowa koncepcji DOM MODY KLIMAS
Eko-ParkS.A.
przeprowadzenie przekształceń kapitałowych spółek grupy
Carbo Holding Sp. z o.o.
wydzielenie i wycena oddziału
Branża: Energetyka
Kamsoft S.A.
strukturyzacja i obsługa przekształceń w grupie kapitałowej oraz inkorporacja spółki zależnej
T.P. Elbud
przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę akcyjną
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
optymalizacja struktury i systemu zarządzania grupą kapitałową
Branża: Energetyka
Mostostal Warszawa S.A.
opracowanie strategii przebudowy grupy kapitałowej
Polskie Huty Stali S.A.
opracowanie koncepcji konsolidacji przemysłu hutniczego w Polsce
Synergia 99 Sp. z o.o.
opracowanie koncepcji podziału spółki dla celów realizacji wydzielonych projektów developerskich i dezinwestycji dla udziałowców
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
opracowanie koncepcji restrukturyzacji i prywatyzacji spółki
Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów- Konin S.A.
opracowanie koncepcji konsolidacji pionowej wokół ZE PAK S.A.
Branża: Energetyka
Bumar Łabędy S.A.
opracowanie programu przekształceń strukturalnych wraz z wyceną spółki
Inter Cars
przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę akcyjną
PGNiG S.A.
doradztwo w procesie alokacji aktywów przy wydzieleniu działalności przesyłowej
       
projekt i wykonanie: Visual Media