Bankowość inwestycyjna i doradztwo strategiczne

Rynek Dóbr Konsumpcyjnych i Farmaceutyczny

Astra S.A.
fuzja ze spółką Class Investment S.A.
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Wilbo S.A.
przejęcie udziałów Proryb Sp. z o.o.
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Endo Sp. z o.o.
wycena i sprzedaż marki
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Vinpol Sp. z o.o.
przygotowanie transakcji nabycia marki Gin Lubuski
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Ministerstwo Skarbu Państwa
obsługa transakcji zbycia akcji spółek z grupy „Polmos”
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Polmos Poznań
wycena marki „Wyborowa”
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Szczecińska Wytwórnia Wódek Gatunkowych S.A.
wycena marki „Starka”
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Saetre S.A., Orkla Group, Norwegia
diagnoza atrakcyjności inwestycyjnej i identyfikacja celów akwizycji w segmentach rynku spożywczego w Polsce
Specjalizacja: Fuzje i przejęcia
Joanna Klimas
przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę akcyjną i budowa koncepcji DOM MODY KLIMAS
Dr Irena Eris S.A.
aranżacja finansowania działalności rozwojowej
Dr Irena Eris S.A.
restrukturyzacja zadłużenia spółki zależnej
NOVO S.A.
emisja obligacji w trybie subskrypcji prywatnej
PZ Cormay S.A.
doradztwo w procesie pierwszej oferty publicznej
Chłodnia Kielce S.A.
doradztwo w procesie restrukturyzacji finansowej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
doradztwo dla przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolnego w pozyskaniu funduszy z programów SAPARD i SPO ROL
COCA-COLA
doradztwo przy obsłudze inwestycji The Coca Cola Company w Polsce
Specjalizacja: Doradztwo Strategiczne
projekt i wykonanie: Visual Media